Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
ติดต่อ อบต.
 
แสดงแผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
 
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ถึง ตำบลพรหมพิราม มี 4 เส้นทาง
ทางรถยนต์โดยสาร 3 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 30 กม. มีรถรับจ้างวิ่งสม่ำเสมอ และมีรถไฟผ่าน
ประชาชนนิยมใช้เส้นทางโดยรถยนต์ เพราะมีรถโดยสารวิ่งทุก ครึ่งชั่วโมง
 
เส้นทางคมนาคม ตำบลพรหมพิราม
1. สายตะวันออก ผ่านตำบลทับยายเชียง ผ่านหมู่ที่ 15 ระยะทางจากตำบลทับยายเชียงถึงหมู่ที่ 15 ระยะทาง 1-6 กิโลเมตร

2. สายตะวันตก จากตำบลท่าช้างถึงหมู่ที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร

3. สายทิศเหนือ จากตำบลหนองแขม ถึงหมู่ที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร

4. สายทิศใต้ ระยะทางจากตำบลท่าช้างถึงหมู่ที่ 2 ระยะทาง 4 กิโลเมตร

5. สายทางรถไฟสายเหนือ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ มีสถานีรถไฟที่อำเภอพรหมพิราม
 
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม หมู่ที่ 4 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ 055369292
 
อีเมล
info@ppr.go.th
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter